سلام  

هستم.خوبم .    

 این روزهای  من مثل دوران بارداری  اونم ماه نهم می مونه .سخت و نفس گیر و سنگین و کند ..نه میگذره که بگم زود تموم میشه   و نه اون اتفاق  به دنیا میاد ..که بگم آخیش  تموم شد ...یک موجود متفاوت داره این روزها در  من رشد میکنه و منتظرم به دنیا بیاد ..زایمان سختی در  پیش  خواهد بود ...

 

 دعاهای شما حتما به  حال این روزهای  من کمک خواهد کرد . نگرانم نباشید.فقط کمی بزرگ شدن هست و بس. 

 

کامنت ها محفوظ اند .. 

 

دوستان گلم  من نه باردار  هستم  نه خدایی  نکرده مریض جسمی .. لطفا نگرانم نشید .. به زودی  می نویسم براتون ..